بیعت مسنونه

بیعت مسنونه
خلاصه

دست خدا در وفا کردن به آنچه که ایشان را از فضل و رحمتش وعده نموده است ؛ بالای دستشان است. البته بیعت لازم و ضروری است تا آنکه با خداوند متعال ملاقات نماید و هر کسی که پیروی از بیعت شوندگان را بشکند ، پس برای همیشه در دوزخ خواهد بود.

22 5 00


🌺 بیعت مسنونه :

🌿حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه گفته است:

🌿دست خدا در وفا کردن به آنچه که ایشان را از فضل و رحمتش وعده نموده است ؛ بالای دستشان است.

🌿حضرت امام سُدی  رحمه الله تعالی فرمود:

🌿حضرات صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دست حضرت رسول خدا صلّی الله و علیه و آله و صحبه و سلّم را می گرفتند، پس با او بیعت می کردند و دست خدای تعالی بالای دست ایشان بود.

🌿و حضرت علامه کلبی رحمه الله تعالی گفته است :

🌿نعمت خداوند بر آنان در هدایت بالاتر از بیعتشان بود.

🌿پس مراد از دست در حق خدای تعالی به معنی حفظ است و در حق بیعت کنندگان به معنی دست می باشد.

🌿پس معنای آیه چنین می شود:

🌿حفاظت خدا بالای دست ایشان است.


🌿البته بیعت لازم و ضروری است تا آنکه با خداوند متعال ملاقات نماید
و هر کسی که پیروی از بیعت شوندگان را بشکند ، پس برای همیشه در دوزخ خواهد بود.

🌿خدای تعالی با او سخن نمی گوید و نظر رحمت به سوی او نمی افکند و به عذابی دردناک گرفتار خواهد شد.

🌿همان طور که حضرت ابو سلیمان دارانی رحمه الله تعالی فرمود:

🌿بهره او در آخرت این است.

🌿 ولیکن در دنیا: حضرت سلطان العارفین بایزید بسطامی رحمه الله تعالی درباره شاگرد خود هنگامی که با او مخالفت کرد، فرمود:

🌿 کسی را که از نظر رحمت خدای تعالی افتاده است، رها کنید.

🌿بنابراین، پس از مدتی او را با مخنثان دیدند و دزدی کرد، پس دست او قطع کرده شد و این، بدان سبب بود که پیمان را شکسته بود.


 

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)