علاج امراض باطنی واجب است

علاج امراض باطنی واجب است
خلاصه

هر امری که واجب جز با آن کامل نشود، خود آن چیز هم واجب است علاج امراض باطنی واجب است اهل طریقت اتفاق نموده اند که بر انسان لازم است مرشدی بگیرد، تا او را در دور کردن صفات رذیله ای که وی را از حضور خدا در دلش باز می دارد، راهنمایی کند؛ تا نماز او صحیح شود.

22 5 00

🌸 شعرانی در انوار قدسیه گفته است:

🌸 اهل طریقت اتفاق نموده اند که بر انسان لازم است مرشدی بگیرد، تا او را در دور کردن صفات رذیله ای که وی را از حضور خدا در دلش باز می دارد، راهنمایی کند؛ تا نماز او صحیح شود.

🌸 براساس این سخن که
" هر امری که واجب جز با آن کامل نشود، خود آن چیز هم واجب است."

🌸 هیچ تردیدی نیست که علاج امراض باطنی واجب است؛ چنانچه گواه این امر، آیات و احادیثی است که دلالت بر حرمت امراض باطنی و بر عذاب و سزای آن می کند.
🌸 لاجرم برای خود شیخی کامل و مکمل بگیر و نافرمانی نکن و به فکر آخرت همیشگی باش.

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)