ساده پنداشتن تزکیه نفس

ساده پنداشتن تزکیه نفس
خلاصه

شاید بسیاری تزکیه نفس را ساده پنداشته و گمان برند که به آن رسیده اند و یا رسیدن به آن را خیلی آسان تصور نمایند که این ناشی از عدم شناخت حقیقت صفات رذیله(ریا، عجب و کبر، بخل، حب جاه و …)می‌باشد.

22 5 00

🌺شاید بسیاری تزکیه نفس را ساده پنداشته و گمان برند که به آن رسیده اند و یا رسیدن به آن را خیلی آسان تصور نمایند که این ناشی از عدم شناخت حقیقت صفات رذیله(ریا، عجب و کبر، بخل، حب جاه و …)می‌باشد. 

🌺درست مانند آن مریضی که بیماریش مضمر است و چون ظاهراً دردی احساس نمی کند، خودش را سالم می پندارد. 

🌺بنابراین برای اینکه این افراد بهتر به حقیقت صفات رذیله مهلکه پی ببرند و نیز بدانند که دل آدمی باید چگونه به صفات حمیده(توکل، صبر و شکر، خضوع و خشوع در عبادت و…) متّصف گردد؛ آنها را به مطالعه کتاب« احیاء العلوم» نوشته امام محمد غزالی (رح)، مکتوبات حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی (رح) «حجة السالکین» و «طریقة الراشدین» حضرت مولانا غوث محمد نقشبندی مجددی (رح) دعوت می‌کنیم.


 

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)