به مطلوب رسیدن ثمره اتباع از سنت نبوی ﷺ

به مطلوب رسیدن ثمره اتباع از سنت نبوی ﷺ
خلاصه

پیدا کردن مطلوب و اتباع سنت

20 5 00

 حضرت امام ربانی رحمه الله تعالی می‌فرمایند: 
الحال آرزویی نمانده است مگر اینکه احیای سنّتی از سنن آن حضرت نموده اید، الخ؛ یعنی پس از مدّت طولانی، معلوم شد که پیدا کردن مطلوب، ورای احوال و مواجید است و غیر از اتّباع سنّت، راهی به آن مقصد وجود ندارد. 

دفتر اول،حصه اول،مکتوب ۳۷

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)