💡مرتبه آدم خوش اخلاق در بهشت

💡مرتبه آدم خوش اخلاق در بهشت
خلاصه

💡مرتبه آدم خوش اخلاق در بهشت

22 5 00

💡مرتبه آدم خوش اخلاق در بهشت

💡فضیلت دوری از جدال بی مورد

💡فضیلت صداقت و راستگویی

🌿《از ابوامامه‌ی باهلی رضي الله عنه روایت شده است که پیامبر صلى الله عليه وسلم فرمودند:
 
🌿❪❶❫↫من، ضامن خانه‌ای در اطراف بهشت برای کسی هستم که ستیز و دشمنی و ناسازگاری را ترک کند، اگرچه در اختلاف و ستیزه حق به جانب او باشد.

🌿❪❷❫↫و ضامن خانه‌ای در وسط بهشت برای کسی هستم که دروغ را ترک کند، هر چند که به عنوان شوخی باشد.

🌿❪❸❫↫و ضامن خانه‌ای در بالای بهشت برای شخصی هستم که خوش‌اخلاق باشد .》


☘️رواه ابوداود باسناد صحيح☘️
 

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)