کتابخانه

کتابخانه نقشبندیه

همه ی این کتاب ها در راستای ترویج شریعت و طریقت و راه و مرام آن حضرت صلّی الله علیه و آله و صحبه و سلّم معرفی و نشر شده است بسیاری از این کتب با همّت قطب الارشاد و پیر نقشبندان، حضرت صاحب سیّد عبد الله نقشبندی مجددی حفظه الله تعالی و به دستور ایشان در خانقاه پیران کبار نقشبندیه پرچمن شریف به مرحله‌ی چاپ، نشر و توزیع رسیده است. این مجموعه ارزشمند تقدیم تمام اهل اسلام می شود، باشد که مقبول درگاه باری تعالی قرار گیرد.


 

آداب الاصحاب رضی الله عنهم

مؤلف: حضرت حضرت مولانا فخرالدین علی بن ملّا حسین واعظ کاشفی رحمهماالله

مقامات حضرت شاه نقشبند رحمة الله علیه

مؤلّف: ابوالحسن محمّد باقر بن محمّد علی رحمة الله علیه (۸۰۴ هجری قمری)
 

آداب سلوک و نغمه عشاق

گردآورنده: خادم خانقاه پیران کبار
حضرت صاحب، سیّد عبد الله نقشبندی مجددی حفظه الله تعالی 

شرح مکتوبات قدسی آیات ( جلد ۱ )

شارح: حضرت مولانا نصر الله هوتکی رحمة الله علیه
​تصحیح و بازنگری: حضرت سیّد عبد الله نقشبندی مجددی حفظه الله تعالی

شرح مکتوبات قدسی آيات ( جلد ۲ )

شارح: حضرت مولانا نصر الله هوتکی رحمة الله علیه
تصحیح و بازنگری: حضرت سیّد عبد الله نقشبندی مجددی حفظه الله تعالی

مکتوبات حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمه الله تعالی(جلد یک، دو و سه)

مؤلف: حضرت امام ربّانی مجدد الف ثانی، شیخ احمد فاروقی سرهندی
 قدّس سرّه الشّریف

حجّة السّالکین فی ردّ المنکرین ( جلد ۱ )

مؤلف: حضرت مولانا غوث محمّد نقشبندی مجددی رحمة الله علیه

حجّة السّالکین فی ردّ المنکرین ( جلد ۲ )

مؤلف: حضرت مولانا غوث محمّد نقشبندی مجددی رحمة الله علیه

جامع السّلوک

مؤلّف: حضرت مولانا امان الله نقشبندی مجددی رحمة الله علیه

مثنویات شمس العارفین

ناظم: حضرت حاج خلیفه صاحب ملّا احمد اعظمی گندمشادی رحمة الله علیه

مجموعه اشعار بی بی مستوره

گردآورنده: حضرت صاحب سیّد عبد الله نقشبندی مجددی حفظه الله تعالی

طریقة الراشدین و حجة المسترشدین
مؤلّف:جامع المعقول و المنقول
حضرت مولانا غوث محمد صاحب نقشبندی مجددی قدّس سرّه الشّری


بسمل در مسیل عشق


مؤلف: حضرت خلیفه صاحب غلامعلی تیموری حفظه الله تعالی

دیوان شایق
 

مؤلف: حضرت حاج خلیفه صاحب عبد الرئوف مجیدی رحمة الله علیه

سیر مرادان در طریق شمس العارفان

به سعی و اهتمام: خلیفه صاحب مولوی محمد ناصر محمّد نژاد

احکام حج و عمره در مذهب حنفی

گردآورنده: حضرت صاحب سیّد عبد الله نقشبندی مجددی حفظه الله تعالی
 

منتخبات مکتوبات امام ربّانی مجدد الف ثانی رحمة الله علیه

مؤلف:  حضرت امام ربّانی مجدّد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرهندی
قدّس سرّه الشّریف

رساله مبدا و معاد

مؤلّف: حضرت امام ربّانی مجدّد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرهندی
قدّس سرّه الشّریف


مکتوبات حضرت خواجه محمّد معصوم نقشبندی مجددی قدّس سرّه الشّریف (مکتوبات معصومیه)
دفتر اوّل


مؤلّف: حضرت خواجه محمّد معصوم نقشبندی مجددی  قدّس سرّه الشّریف


مکتوبات حضرت خواجه محمّد معصوم نقشبندی مجددی قدّس سرّه الشّریف (مکتوبات معصومیه)
دفتر دوّم


مؤلّف: حضرت خواجه محمّد معصوم نقشبندی مجددی  قدّس سرّه الشّریف


مکتوبات حضرت خواجه محمّد معصوم نقشبندی مجددی قدّس سرّه الشّریف (مکتوبات معصومیه)
دفتر سوّم


مؤلّف: حضرت خواجه محمّد معصوم نقشبندی مجددی  قدّس سرّه الشّریف

مکتوبات حضرت حاجی دوست محمّد صاحب نقشبندی مجددی قندهاری 
رحمة الله علیه


مؤلّف: حضرت حاجی دوست محمّد صاحب نقشبندی مجددی قندهاری 
رحمة الله علیه

مکاتیب شریفه حضرت شاه غلام علی دهلوی رحمة الله علیه


مؤلّف: حضرت شاه غلام علی دهلوی رحمة الله علیه

 

کتاب هدایة الطالبین


مؤلف: حضرت شاه ابو سعید نقشبندی مجددی رحمة الله علیه

 کتاب مکتوبات سعیدیه

مؤلف: حضرت شیخ محمّد سعید بن امام ربّانی مجدد الف ثانی
قدّس سرّه الشّریفکتاب مناقب احمدیه و مقامات سعیدیه

مؤلّف: مولوی حاجی مهاجرکتاب انتباه فی سلاسل اولیاء الله

مؤلف: حضرت مولانا شاه ولیّ الله صاحب محدّث دهلوی رحمة الله علیه


کتاب اذکار معصومیه


مؤلف: حضرت خواجه محمّد معصوم نقشبندی مجددی قدّس سرّه الشّریف


کتاب دیوان اشعار حضرت میرزا مظهر جان جانان رحمة الله علیه


مؤلف: حضرت میرزا مظهر جان جانان رحمة الله علیه


کتاب رساله سلوک

مؤلف: حضرت میر نعمان رحمة الله علیه

 


کتاب برکات احمدیه (زبدة المقامات)

مؤلف: حضرت محمّد کشمی رحمة الله علیه

 


کتاب کلیات حضرت باقی بالله رحمة الله علیه

مؤلف:مولانا ابو الحسن زید فاروقی نقشبندی مجددی
دکتر برهان احمد فاروقی


کتاب آگاهی سیّد امیر کلال رحمة الله علیه

مؤلّف: حضرت مولانا شهاب الدین علیه الرّحمه


کتاب کلمات الصادقین

مؤلّف: محمّد صادق دهلوی کشمیری همدانی


کتاب کحل الجواهر

مؤلّف: شیخ عبد الاحد وحدت سرهندی مجددی رحمة الله علیه


کتاب انیس الطّالبین و عدّة السّالکین

مؤلّف: صلاح بن مبارک بخاری

 


کتاب حالات و مقامات حضرت میرزا جان جانان مظهر شهید قدّس سرّه الشّریف

مؤلّف: حضرت مرشدنا شاه غلام علی ملقب به شاه عبد الله دهلوی
رحمة الله علیه


کتاب نظم الدرر

مؤلف: حضرت مولانا سیّد شاه غوث محمّد صاحب نقشبندی مجددی
رحمة الله علیه


کتاب عمدة المقامات

مؤلف: حضرت خواجه حاجی محمّد فضل الله قدّس سرّه الشّریف


کتاب قلوب العارفین

مؤلف: حضرت حاجی دوست محمّد نقشبندی مجددی قندهاری رحمة الله علیه


کتاب رساله والدیه

مؤلّف: حضرت خواجه عبید الله احرار سمرقندی رحمة الله علیه


کتاب انیس السّالکین

مؤلف: حضرت خواجه عبید الله احرار رحمة الله علیه


کتاب حیات باقیه

مؤلف: ملفوظات حضرت خواجه محمّد باق
ی رحمة الله علیه


کتاب منهاج العارفین

مؤلف: حضرت میر سیّد علی همدانی رحمة الله علیه


کتاب انیس العارفین

مؤلف: حضرت مولانا میر صفی الدین کاشفی رحمة الله علیه


احکام حج در مذهب حنفی و معارف الحرمین

گردآورنده: حضرت صاحب سیّد عبد الله نقشبندی مجددی حفظه الله تعالی