فوایدی که از مصاحبت مرشد بدست می آید

فوایدی که از مصاحبت مرشد بدست می آید
خلاصه

اختیار نمودن اخلاق و عادات مرشد با مشاهده عملی آن.2_تازه شدن روح مرید با ذکر و عبادت نزد او.3_افزوده شدن بر همت مرید.4_تسلّی و تشفّی کامل (از طرف مرشد)درباره حالات جدیدی که بر او طاری می گردد

23 5 00 از جمله فوایدی که از مصاحبت مرشد بدست می آیدمی توان امور ذیل را نام برد:

🌹1_اختیار نمودن اخلاق و عادات مرشد با مشاهده عملی آن.
🌹2_تازه شدن روح مرید با ذکر و عبادت نزد او.
🌹3_افزوده شدن بر همت مرید.
🌹4_تسلّی و تشفّی کامل (از طرف مرشد)درباره حالات جدیدی که بر او طاری می گردد

 علاوه بر این،فواید بی شمار دیگری نیز خود به خود از محضر مرشد بدست می آید.
 لذا بجاست که گفته اند:میان همراهی مریض و طبیب و عدم همراهی او،زمین تا آسمان فرق است
 شاعری زیبا گفته است:
(مقام امن و می بی غش و رفیق شفیق/گرت مدام میسر شود زهی توفیق)
 یعنی:اگر جای قابل اطمینان و شراب خالص محبت الهی،و همراهی مرشد با شفقت برای همیشه میسر شود،عنایت بزرگی از طرف خداوند متعال است

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)