مقام ولی و دوست خدا

مقام ولی و دوست خدا
خلاصه

كسي كه به ولي و دوست من آزار رساند؛ بي شك جنگ و كارزار با من را حلال دانسته است .

22 5 00

از ام المؤمنين حضرت عايشه صديقه ـ رضي الله تعالي عنها ـ روايت است كه:

 نبي اكرم صلی الله علیه و سلم فرمودند كه خداوند تعالي مي فرمايد: 

«كسي كه به ولي و دوست من آزار رساند؛ بي شك جنگ و كارزار با من را حلال دانسته است .

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)