آفت دل

آفت دل
خلاصه

آفت دل انسان، مشغوليت دل او از خداي تعالي به غير است.

23 5 00

🎋در كتاب جامـع الاصول آورده است،

🌾 حضـرت حارث(رح) فرمود:

🍃 آفت دل انسان، مشغوليت دل او از خداي تعالي به غير است. 


طریقه الراشدین ص  83
 

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)