ندای بخشش از آسمان

ندای بخشش از آسمان
خلاصه

هیچ قومی نیست که گرد آمده باشند و خدای تعالی را ذکر کنند و اراده دیگری غیر از رضایت خداوند متعال را هم نداشته باشند مگر آواز دهنده ای از طرف آسمان به آنها ندا می‌کند که از مجلس ذکر برخیزید در حالی که گناهان شما بخشیده شده.

23 5 00


🥀در مسند امام احمد بن حنبل رحمه الله ذکر گردیده است از حضرت انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که رسول خدا(ص) فرمودند: 

🍃هیچ قومی نیست که گرد آمده باشند و خدای تعالی را ذکر کنند و اراده دیگری غیر از رضایت خداوند متعال را هم نداشته باشند 

🍃مگر آواز دهنده ای از طرف آسمان به آنها ندا می‌کند که از مجلس ذکر برخیزید در حالی که گناهان شما بخشیده شده، 

🌿به راستی گناهان شما به حسنات و نیکی ها مبدل شده است.

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)