بهترین اعمال نزد پروردگار

بهترین اعمال نزد پروردگار
خلاصه

آيا شما را به بهترين اعمال شما و پاكيزه ترين آن نزد پروردگار شما آگاه نسازم؛آن عمل ذكر خدا جل جلاله مي باشد

23 5 00

🍀در كتاب مرقات شرح مشكـوه 🍀

🎋از حضـرت ابو الدرداء صحابي رض روايت شده است كه حضرت  رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: 

🌾«آيا شما را به بهترين اعمال شما  و پاكيزه ترين آن نزد پروردگار شما آگاه نسازم؛

🌾 عملي كه باعث بلندي درجات شماست و براي شما از صدقه دادن طلا و نقره بهتر است و نيز مفيدتر است

🌾 از اينكه با دشمنان خود روبرو شويد پس گردنهاي آنان را بزنيد و يا آنان گردنهاي شما را از بدنهايتان جدا كنند؟ 


🌾صحابه كرام رض گفتند: آري خبر دهيد؛ رسول اكـرم صلی الله علیه وسلم فرمـود: 

🌾«آن عمل ذكر خدا جل جلاله مي باشد». 

طریقه الراشدین ص ۶۷
 

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)