اوقات افطار و سحری به افق شهرهای مختلف ایران

اوقات افطار و سحری به افق شهرهای مختلف ایران
خلاصه

زمان افطار و سحر به افق شهرهای مشهد، تهران، ارومیه، اصفهان، آق قلا، باغلیق، بجنورد، بندر ترکمن، بیرجند، تالش، تایباد، تربت جام، تنگه ترکمن، تهران، چابهار، رفسنجان، زاهدان، ساری، سنندج، شیراز، کرج، گرگان، گنبد قابوس، یزد

14 1 01


 

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)