7 5 1400
آیا توسل به انبیا و اولیاء شرک است؟

توسل مشروع داریم و توسل ممنوع: برای توسل ممنوع توسل مشرکین به بتها یا به ملائکه یا به حضرت عیسی(ع) را به عنوان مثال ذکر کرده اند و ممنوعیت این نوع توسل از این نظر بود که آن ها بت ها یا ملائکه یا حضرت عیسی(ع) را مثل خدا تأثیرگذار می دانستند، این نوع توسل در نزد همه ی یکتا پرستان، حرام و شرک است. .

7 5 1400
منظور از اینکه "دنیا برای مؤمن زندان و برای کافر بهشت است" چیست؟

پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: "الدنیا سجن المؤمن و جنة الکافر" (حدیث صحیح) ** از آنجایی که مؤمن در دنیا از شهوات حرام ممنوع است، مثل این است که زندانی شده، و کافر بر عکس، مثل اینست که در بهشت است (زیرا هیج ممنوعیتی ندارد)".

4 5 1400
بیعت با مرشد دیگر

سؤال: آیا بعد از بیعت با یک مرشد می توان با مرشد دیگری بیعت نمود؟ و اگر می شود طریقه اش چطور است؟ و آیا می توان همزمان با مرشدی دیگر نیز بیعت کرد همچنان که می گویند شیخ بسطام رحمه الله تعالی شیخ بسیاری داشته؟ جواب:

4 5 1400
حکم لباس و کلاه نمازگزار

کوتاه و تنگ بودن لباس،ماز بدون کلاه(نپوشاندن سر) ،اگر بخاطر اهانت و بی حرمتی به نماز باشد خوف کفر است،دیده شدن یک چهارم عورت غلیظه یا خفیفه ی شخص نمازگزار.نماز بدون کلاه و یا عمامه

2 5 1400
غسل صحیح

در هنگام وضوكردن بايد مواظب باشد كه از اعضاي بدن كه شستن آن فرض مي‌باشد و درغسل ازتمام بدن جايي خشك نماند،‌گرچه به اندازه سرسوزن هـم باشد. و اگر چنانچه خشك ماند وضو و غسل او درست نمي‌باشد

2 5 1400
درحالت حیض و نفاس

از آنجائی که حکم هر حيوان حکم پس خورده آن را دارد؛ لذا پس خورده انسان اعم از مسلمان و کافر، حائض‌، نفساء و یا جنب پاک است‌. بشرطی که نجاست ظاهـری نداشته باشد.

1 5 1400
انواع قطب ها؛ قطب یا غوث؟

1. قطب ارشاد: قطبی است که وظیفه ایشان ارشاد و دعوت و تبلیغ مسلمین است و واسطه ی فیض الهی است و محمدی المشرب است . 2. قطب مدار: قطبی است که به ارشاد و تبلیغ کاری ندارد و وظیفه آن دعا در دفع بلیات و باریدن برف و باران و امثال اینها دخل و تصرف به اذن الله(ج)دارد .

27 4 1400
سنت، طریقت و شریعت

آیا متصوفه به رعایت سنّت معتقدند یا خیر؟ و تفاوت طریقت با شریعت در چیست؟