5 5 1400
مسائل جامع زکات

زکات بر شخصی که آزاد، عاقل، بالغ، مسلمان، مالک نصاب و مالکیتش تام و یک سال از مالک شدنش بگذرد، واجب می شود.شرط بودن یک سال،وَ آتوا الزَکَوةَ،مالک تام الاختیار،مقداری است که شارع مشخص میکند

3 5 1400
زکات، رکن سوم اسلام

در زبان عرب زکات به معنی رشد و نّمو و خیر بسیار است، امّا در اصطلاح شرع به آن مقدار مالی گفته می شود که خداوند(ج) آن را برای ثروتمندان فرض قرار داده تا به فقرا در هر سال بدهند و برای زکات دهنده هیچ منفعتی در آن بجز ثواب و اجر اخروی نباشد. سومین رکن اسلام زکات است