7 5 1400
مسئله ظهار

کفاره ظهار، مانند کفاره روزه ماه مبارک رمضان است.

7 5 1400
باب عدت

در بعضی مناطق رسم است که زن بعد از وفات شوهر مدت یک سال کامل در عدت می نشیند؛ این عمل بطور کل، حرام و ناجایز است. (مشکوه، جلد1، صفحه289)

4 5 1400
احکام بانوان

حیض در لغت عبارت از جاری شدن است. در اصطلاح شرع حیض عبارت از خونی است که از رحم زن در اوقات معین و بدون هیچگونه بیماری و یا رسیدن ضربه‌ای و صدمه‌ای، بدون درد بیرون آید.تعریف و مدت نفاس: عبارت از خونی است که از رحم زن هنگام تولد نوزاد بیرون می‌آید.