4 5 1400
علم، عمل و اخلاص

شرافت انسان وابسته به علم، عمل و اخلاص است،درّه اي است در دوزخ،در روز قيامت، شخص ريا كار را به چهار اسم مي خوانند، مخوف ترين چيزي كه ترس دارم،خشوع در دل است نه در گردن

2 5 1400
اثبات بیعت

بیعت یک امر ثابت شده است که اصحاب رضی الله عنهم با پیغمبر صلی الله علیه و سلم در امور مختلف بیعت می کردند و آن حضرت صلی الله علیه و سلم از صحابه بیعت می گرفت.

26 4 1400
معرفی طریقه مبارک نقشبندیه

مقصد طريقت، تزكيه نفس از صفات زشت و آراستن آن با صفات شایسته است.نقشبندیه برای تزکیه نفس استموضوع آن، شناخت نفس است، آنچه از صفات پسندیده ی پنهانی که به نفع اوست و هر آنچه از صفات رذیله ی پوشیده ای که به ضررش می باشد.