5 5 1400
احادیث صحیح نبی اکرم صلی الله علیه و سلّم درباره فضیلت قرآن کریم

بهترین شما کسی است که قرآن را یاد بگیرد. یکی از راه های تعظیم خداوند احترام گذاشتن به پیرمرد مسلمان و صاحب قرآنی است که در خواندن و عمل به قرآن، افراط نمی کند و همچنین قرآن را رها نمی نماید و احترام گذاشتن به حاکم عادل است.

4 5 1400
احادیث نبوی 8

بدن هر فرد از فرزندان آدم از سیصد و شصت مفصل آفریده شده است،در برابر هر قدمش، یک درجه ثواب،آتش دوزخ در پس پرده ی شهوات و لذایذ و هواهای نفسانی ،پاکیزگی (وضو) نصف ایمان است

4 5 1400
احادیث نبوی 7

حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلّم فرمودند: انسان پیر می شود ولی دو خصلت در او جوان می گردد: 1- علاقه به مال دنیا 2- علاقه به طول عمر متفق علیه

4 5 1400
احادیث نبوی ۶

همانا دین، آسانی است، نه سخت‌گیری ،نمازهای پنج‌گانه،عبادت از صبح و غروب،هر مسلمانی که درختی بکارد، آسایش و آرامشی که در آنهاست،رمضان تا رمضان دیگر، پاک‌کننده‌ی گناهان ما بین آنهاست؛

4 5 1400
احادیث نبوی 5

ای زنان مسلمان! نباید زن همسایه ای (هدیه ی خود به) زن همسایه اش را کوچک بشمارد، اگر چه استخوان کف پای گوسفندی باشد. نیکوترین نیکی‌ها، آن است که شخص از دوستان پدرش دیدن کند و نسبت به آنان صله‌ی رحم به‌جای آورد و نیکی کند.

4 5 1400
احادیث نبوی 4

از حضرت ابوهریره رضی الله عنه روایت شده است که گفت: از حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلّم شنیدم که می‌فرمود: «به‌خدا سوگند من هر روز بیش از هفتاد مرتبه به درگاه خدا، طلب آمرزش و توبه می‌کنم».

4 5 1400
احادیث نبوی 3

در سنن ابو داود از حضرت ابوهريره رضی الله تعالی عنه روايت است كه او گفت: رسول خدا صلی الله علیه و سلّم فرمود: كسي كه در جايي نشست و خدا را در آن محل ذكر نكرد، بر او از جانب خداوند تعالي، نوعي حسرت مي باشد.

4 5 1400
احادیث نبوی 2

پیامبر می فرماید: خداوند متعال، رشک و غیرت می‌ورزد و غیرت کردن و رشک ورزیدن(خشمگین شدن) خدا، به این است که شخصی دست به کاری بزند که خداوند بر او حرام کرده است.

4 5 1400
احادیث نبوی1

از حضرت ابوهریره رضی الله عنه روایت شده است که حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلّم فرمودند: خداوند متعال می‌فرماید: «من برای بنده‌ی مؤمن خود ـ وقتی که فرد دلبند و برگزیده‌اش از اهل دنیا را از او می‌گیرم و او برای رضا و به امید جزای من، صبر می‌کند ـ پاداشی جز بهشت ندارم».