27 7 1400
میلاد باسعادت منجی عالم بشریت، سیدالثقلین، فخر کونین (1400)

جمله این همه، بلکه جمیع کمالات روح و سرّ و خفی و اخفی، منوط اند به متابعت حضرت سرور مرسلان، عَلَیْهِ وَ عَلَی آلِهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ أفْضَلُهَا وَ مِنَ التَّسْلِیْمَاتِ أکْمَلُهَا. پس لازم گیرید متابعت او را و متابعت خلفای راشدین هادین مهدیین وی را، که بعد از او هستند.

8 5 1400
بیانات و فرموده های گهربار حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمه الله درباره بیماری وبا و امثال آن کرونا

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی(رحمه الله) در چندین جا از مکتوبات شریفش در باره ی بیماری های لا علاج امثال وبا و امراض گوناگون امروزی سخن می گویند و فضیلت مردن با چنین امراض و صبر بر این مشقّت را درجه شهدا و ثواب مجاهدین فی سبیل الله بیان می کنند.

6 5 1400
رمضان از منظر حضرت امام ربانی رحمه الله

باید دانست که ماه رمضان بزرگ است، عبادت نافله، از نماز و ذکر و صدقه و امثال آنها که در این ماه صادر شود، برابر ادای فرض از ایام دیگر است و ادای فرض در این ماه، برابر ادای هفتاد فرایض است در ماه­ های دیگر.

4 5 1400
مکتوب 117 از مکتوبات حضرت امام ربانی

مکتوب 117 از مکتوبات حضرت امام ربانی ـ رحمة الله علیه ـ به «ملا یار محمد قدیم بدخشی» در بیان آنکه در ابتدا قلب تابع حس است و در انتها، این تبعیت نمی ماند. «مولانا یار محمد» فراموش نکرده باشند، چند گاه قلب تابع حس است؛ پس ناچار هر چه از حس دور است، از قلب نیز دور است. حدیث «مَنْ لَمْ یَمْلِکْ عَیْنَه فَلَیْسَ اْلقَلْبُ عِنْدَهُ» اشاره به این مرتبه است و در نهایت کار، چونکه قلب را تبعیت به حس نماند، دوری از حس در قرب قلبی تأثیر نکند.

4 5 1400
مکتوب 114 جلد اول از مکتوبات امام ربانی رحمه الله

مَثَل تابعان شریعت، مثل آن جماعت است که در جواهر نفیسه به الماسات لطیفه کار می کنند، عمل اینها در نهایت قلّت است و اجر ایشان در غایت رفعت. عمل یک ساعت تواند بود که به اجر صد هزار برابر بود.