7 5 1400
قرض گرفتن

آنچه بعنوان قرض گرفته می شود، اگر چیزی است که می توان عوض آن را داد، قرض گرفتنش درست است.مذمت قرض بدون نیاز.دعای ادای پرداخت قرض به تأخیر انداختن غنی(قرض را) آبرو ریزی و بردن مال او را حلال می کند

6 5 1400
معامله ی طلا و نقره (الصرف)

معامله ­گندم­ با آردگندم­ به­ هیچ عنوان جایز نیست­؛ فرقی نمی­ کند در وزن مساوی باشد یا نامساوی، اگر گندم با آرد نخود یا آرد دیگر عوض نمود، جایز است، بشرطی که دست به دست باشند.

6 5 1400
باب المراحة و التولیة

اگر شخصی جنسی به دو تومان خرید، اختیار دارد که آن جنس را به دو تومان یا بیشتر بفروشد،اگر مشتری گفت: این جنس را به ده درصد نفع به من بفروش، اگر شخصی جنس به قرض خرید و خواست آن جنس را به دیگری به قیمت خرید نقدا بفروشد

6 5 1400
بیع السلم

اگر شخصی قبل از درو محصول یا بعد از آن به شخص دیگری هزارتومان داد که بعد از دو یا سه ماه، در تاریخ و روزی مشخص از او پنجاه کیلو گندم تحویل گیرد، درست است و در وقت تعیین شده، باید گندم ها تحویل گردند، فرقی نمی ­کند آن روز، نرخ گندم از قیمت تعیین شده بالاتر باشد یا پایین، و این معامله را در اصطلاح فقه «بیع السلم» گویند؛

6 5 1400
خرید جنس قبل از دیدن

اگر شخصی قبل از دیدن ،جنسی را خرید،بیع درست می باشد ،اگر شخصی قبل از دیدن ،جنسی را خرید،بیع درست می باشداگر شخصی چیزی خوردنی یا نوشیدنی خرید، فقط با دیدن اختیار او ساقط نمی گردد

5 5 1400
داد و ستد

* اگر شخصی به دیگری بگوید: این جنس خود را به یک تومان بده و آن شخص بگوید: دادم؛ معامله درست نمی باشد. ولی اگر مشتری مجدّداً بگوید: خریدم، آن وقت معامله درست می باشد. (دُرّ المختار/ ج4 / ص13) * اگر شخصی بگوید: من این جنس را به یک تومان برمی دارم و صاحبش گفت: بردار؛ معامله درست است. (سراجیه/ ص26)

5 5 1400
احکام قرض

* اگر شخصی جنسی به عنوان قرض خرید درست است، البته این ضروری است که وقت و زمان برای آن مقرر گردد، مثلاً پانزده روز یا یک ماه یا چهار ماه و یا هر مدت دیگری؛ اگر هنگام خریدن بگوید: به این شرط می خرم که قرض هایت را بعداً بپردازم، بیع فاسد می گرد

5 5 1400
در معامله پوشیدن عیب حرام است

شخصی جنسی فروخت، واجب است که تمام عیوب آن را به مشتری اظهار دارداگر شخصی کفش یا گردنبند مروارید خریده و به گلو آویزان کرد،اگر بیشتر از پنج دانه خراب...، اگر شخصی هندوانه، خیار، بادام، گردو و ... خرید،